Referenties

Calculations verricht werkzaamheden voor alle ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf. In de loop der jaren is de klantenportefeuille uitgebreid met ondernemingen uit verschillende branches, van verschillende grootte en elk met hun eigen behoefte en hun eigen wensen. De medewerkers van Calculations bouwen met iedere ondernemer een unieke duurzame relatie op.

Uno Automatiseringdiensten B.V. te Rijswijk
Remco Onderwater, directeur
www.uno.nl

UNO heeft samen met Calculations de gehele financiële en loonadministratie opnieuw ingericht. Dit was een hele klus die op bijna alle processen binnen de organisatie tot aanpassingen heeft geleid. Nu we twee jaar verder zijn plukken we daar de vruchten van. We hebben nu een heldere en transparante administratieve workflow waarin we alle inkoop, voorraad en urenstromen duidelijk in beeld hebben. We kunnen nu per project de waardenstromen tot in detail in kaart brengen en zijn in staat om ieder kwartaal heldere kwartaalcijfers te maken die ons vertellen waar we staan. Alle financiële cijfers sluiten naadloos aan bij de begroting waardoor we tijdig kunnen bijsturen indien nodig. Calculations heeft een duidelijke meerwaarde getoond omdat ze onze business begrijpen en aandacht hebben voor de administratief zwakke plekken.

Deloitte Accountants B.V. te Den Haag
Gerard Coppus, accountant en vennoot
www.deloitte.nl

Calculations en Deloitte Accountants zijn geen onbekende voor elkaar. Een aantal jaren geleden heeft Calculations in de persoon van Paul le Voir ons benaderd en aangegeven welke rol Calculations kan spelen als intermediair bij cliënten, waarbij de jaarrekening of subsidieverantwoording onderworpen is aan een controle op getrouwheid. Sinds die tijd maken wij gebruik van door Calculations opgeleverde balansdossiers, jaarrekeningen en overige (subsidie) verantwoordingen.

Pakko te Vlaardingen
Akko Slotboom, eigenaar

Calculations is voor mij als kleine ondernemer met slechts enkele medewerkers in loondienst echt ondersteunend in de bedrijfsvoering. Zowel met betrekking tot de kwartaalaangifte van de btw als met de loonadministratie. Hier heb ik zelf geen omkijken naar. Ik lever de gegevens aan en het wordt op tijd en goed uitgevoerd. Ik kan mij bezighouden met de dagelijkse gang van zaken in mijn bedrijf. Pakketdistributie en wijn verkopen, dat is waar ik mij mee bezig moet houden.

Scheffer & Groenewoud te Schiedam
Ria Scheffer en Arienne Groenewoud, vennoten
www.scheffergroenewoud.nl

Begin 2011 hebben wij onze VOF opgericht. Omdat we eerder individueel goede ervaringen hadden met Calculations, was het voor ons een logische keuze om onze financiële zaken ook nu weer bij hen onder te brengen. Als starter wil je zeker weten dat je bij de oprichting van je onderneming de juiste stappen zet en niets over het hoofd ziet. Calculations heeft ons voorzien van een duidelijk stappenplan en biedt ons daarnaast advies op maat over alle zaken die onze financiële bedrijfsvoering aangaan. Wij zijn blij met de goede samenwerking en hebben het vertrouwen dat we ook in de toekomst als doorgewinterde ondernemers op Calculations kunnen blijven bouwen.

Castellum BV te Alphen aan den Rijn
Sandra Bruinsma, directeur
www.theatercastellum.nl

Castellum heeft na een paar ingewikkelde jaren waarbij de structuur en werkprocessen verdwenen waren deze opnieuw ingericht met behulp van de inzet van Calculations, in de persoon van Rens Floris. We hebben gezamenlijk orde in de chaos geschapen, passende structuren gecreëerd en geïmplementeerd. Rens heeft dit gedaan samen met ons. En stap voor stap heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid in het proces kunnen oppakken zodat ik er ook vertrouwen in heb dat Castellum de komende jaren duurzaam daar kan gaan en weet waar het van is, voor staat en dat ook kan aantonen! Fijn om zo samen te kunnen werken en te kunnen rekenen op elkaar!